Back Index - Ilona Huss Walin
   

Rat export Hamlet
Arbetsprocessen/ About working process

Text in english

 

Om arbetsprocessen och erfarenheter jag fått i arbetet med Rat export Hamlet (2003 - 2008):
Rat export Hamlet är en vidareutveckling av projektet What if I was a rat, 2002. Här ville jag dessutom studera fenomenet dramafilm och omskapa det under nya förhållanden där levande råttor har rollerna. En viktig del i mitt videofilmsarbete är scenografin - där jag bygger mänskliga miljöer åt råttorna, fast i råttornas egen skala. Detta skapar en visuell kraft där dessa scenografier, på film, kombineras med levande råttor. En annan viktig del i mitt videofilmsarbete är att jag inte har kontroll över råttornas beteende. Råttor är och förblir alltid sig själva och har sina strävanden. Jag tvingas och vill också anpassa mitt byggande och mitt filmarbete efter råttoras sätt att vara, t.ex. så att de aktivt använder de miljöer jag byggt åt dem. Jag gjorde filmtagningar från tolv olika kameravinklar samtidigt så att ett ögonblick kunde fångas från många håll samtidigt (nära och långt ifrån etc. för att få det mer filmiskt).
Redigeringsarbetet med videomaterialet och bearbetandet av Shakespeares manus (som också fick formen av textrutor intill råttorna i filmen) bestod av ett långt stretande och sökande för att försöka kombinera råttorna med dramat. Även råttornas egna ljud (rörelserna i installationen) och även musik som en musiker skapade speciellt för filmen i samregi med mig är mycket viktiga inslag i filmen i försöket att skapa känslan av att råttorna faktiskt har rollerna i dramat - i skapandet av dramaturgin.
I genomförandet av Rat export Hamlet (2003-2008) lärde jag mig om mina egna konstnärliga strävanden i kombination med dramat Hamlet, om dramaturgi, narration, filmklippning, om miljöljudets och musikens inverkan på dramaturgin, om gamla interiörer och modellbygge, om råttor, om komplexa film- och ljudupptag, om mitt tålamod och om att vara arbetsledare.
Projektet Hamlet hemma på gården är ett förundersökningsprojekt. Båda dessa filmprojekt - Hamlet hemma på gården och Rat export Hamlet - har för mig sitt värde i en spännande och utvecklande process och utmaningen att försöka kombinera processen med presentationen/gestaltningen.

Ilona Huss Walin

Pictures from building scenography, 2005

 

Pictures from filming process, 2006

Lista över medverkande i genomförandet
av filmen Rat export Hamlet.
/Participants in the production of the film.